Shozy prádla Artox

Shoz prádla ARTOX je jednoduché a praktické zařízení, sloužící k transportu prádla z obytné části domu do prádelny či jiné technické místnosti. Shozy prádla jsou určeny především pro využití v rodinných domech a penzionech.

Společnost ARTOX – výrobce systému shozu na prádlo nabízí zákazníkům kompletní stavebnici, která umožňuje instalaci do jakéhokoliv typu stavby a dokáže svou kompatibilitou jednotlivých dílů vyřešit i složitější situace při nutnosti různých úhybů a odbočení.

Hlavní páteří systému ARTOX je šachta o průměru 300 mm tvořící spojnici jednotlivých pater. V každém patře je instalován tzv. vhozový díl, který je pro obsluhu přístupný po otevření vhozových dvířek. Systém je zakončen vyústěním šachty např. do prázdného koše.

V každém patře je šachta zajištěna proti pohybu zemní paticí a stěnovými kotvami. Celý systém je konstruován univerzálně k obezdění či zaklopení sádrokartonem nebo dřevem.

V minulosti společnost ARTOX nabízela systém shozu v plastovém provedení, avšak z důvodu vyšších nároků na kvalitu a hygienu, z estetického a hlavně technického hlediska, které mělo částečný vliv na udělení certifikátu, tento typ výrobku kompletně vyřadila ze svého sortimentu a plně jej nahradila staticky pevným a nehořlavým materiálem – nerezovou ocelí.

Vhozová dvířka ARTOX se po stránce vzhledu nabízejí v nepřeberné škále barev, materiálovém provedení dřeva a samozřejmě i nerezu. V nabídce zákazník nalezne i jedinečná dvířka Quick Touch s dotykovým ovládáním, která svým vzhledem nadchnou snad každého architekta
i budoucího majitele domu náročného na detail. Originální řešení vkládání vlastních dekorů do dvířek jako například dřevo, sklo, keramický obklad či kámen, se můžou v interiéru stát prakticky ztracenými.

Systém ARTOX je kvalitní a jednoduchá stavebnice obsahující veškeré díly pro montáž prakticky všech technických řešení ve stavbě. Instalace zpravidla probíhá formou kompletní dodávky odbornou firmou, případně vzhledem k jednoduchosti konstrukce lze řešit i nákupem dílů a montáží svépomocí.

Společnost NEWAG Praha s.r.o., distributor shozu na prádlo ARTOX Vám velice ráda zpracuje návrh řešení a cenovou kalkulaci do Vašeho domu na základě půdorysů a jednoho řezu domu, které můžete zaslat na info@artox.cz.

webdesign: TM Servis - the technical motion