VÝROBEK - TECHNOLOGIE ROKU 2012

Dovolujeme si s radostí oznámit,

že u příležitosti konání soutěže VÝROBEK- TECHNOLOGIE ROKU 2012, pořádané Českou stavební akademií pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR, byly systému shozu prádla ARTOX uděleny dvě následující ocenění za přínos do stavebnictví:

Čestné uznání

Prestiž a váha tohoto uznání je podložen organizátorem soutěže Českou stavební akademií Praha ve spolupráci s Nadací pro rozvoj a stavitelství (organizátor), Asociací inovačního podnikání ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků ČKAIT, Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty stavební, Českého svazu stavebních inženýrů, Design Cabinetu ČR, Hospodářské komory ČR, Sdružení pro výstavbu silnic v ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svazu zkušeben pro výstavbu.

Cena veřejnosti

Toto ocenění bylo uděleno jako jediné a do jehož hlasování byla zapojena neodborná veřejnost.

Díky těmto oceněním byl výrobek shozu prádla ARTOX zařazen do skupiny kvalitních výrobků se silným zakotvením na trhu a má právo užívat označení ve formě známky kvality.

Fotografie z předání cen

    

webdesign: TM Servis - the technical motion